domenica 6 ottobre 2013

SISMAbaretto ottobre 2013

venerdì 25 ottobre SISMABARETTO!

SUBFARMER SOUND
MUCCIGNA SOUND
BASS UNITY
LUCKYASSEMBLER (vjing)